Limestone

  1. Home
  2. Kota Grey & Blue Limestone

Kota Grey & Blue Limestone

Kota Grey Limestone Paving

Kota grey limestone paving 22mm calibrated slabs

28.45 euro /m2 excl. Vat

Available sizes :

900*600
600*600
600*300

Kota Blue Limestone Paving

Kota Blue Limestone paving 22mm calibrated slabs

26.00 euro /m2 excl. Vat

Available sizes :

900*600
600*600
600*300

Kota Blue Limestone Sawn Edge

28.45 euro /m2 excl. Vat

Available sizes :

900*600
600*600
600*300